Контакт

Контактирајте нас

Лично:

Нови Сад, Војвођанских бригада 17

Понедељак - петак од 9.00 до 14.00 часова

Телефоном:

021/420-211

Факсом:

021/420-211

Поштом:

Локални омбудсман Града Новог Сада

21101 Нови Сад

Војвођанских бригада 17.

Електронским путем:

e-mail:lokalni.ombudsman@novisad.rs

Интернет адреса:

lokalniombudsman.novisad.rs

Facebook:

Локални омбудсман Града Новог Сада

Kontaktirajte nas
Lépjen kapcsolatba velünk
Контактуйце нас
Kontaktujte sa s nami