Притужба

О притужби

Уколико грађанин сматра да су му неким чињењем или нечињењем (пропуштањем да се одговори на захтев грађанина) Градских управа Града Новог Сада, Јавних предузећа и Установа чији је оснивач Град Нови Сад, Градског већа када поступа као другостепени орган у управном поступку, или других органа и организација, предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад, повређена нека права, може поднети притужбу на њихов рад Локалном омбудсману Града Новог Сада. Списак Градских управа Града Новог Сада и Јавних предузећа и Установа чији је оснивач Град Нови Сад, можете наћи у одељку „надлежност“ или у одељку „линкови“. Пре подношења притужбе грађани/ке су дужни да покушају да заштите своја права у одговарајућем поступку пред надлежним органом. Локални омбудсман ће упутити подносиоце притужбе на покретање одговарајућег поступка пред надлежним органом, ако је такав поступак прописан, а неће покретати поступак док не буду исцрпљена сва правна средства. Локални омбудсман неће поступати по анонимним притужбама, осим ако сматра да у анонимној притужби има основа за његово поступање, када ће поступак покренути по сопственој иницијативи. Притужба се подноси у писаној форми, укључујући све начине електронске комуникације, или усмено на записник. Приликом састављања притужбе, лица запослена у Стручној служби Локалног омбудсмана дужна су да пруже помоћ. Притужба се може поднети најкасније у року од једне године од извршене повреде права грађана, односно последњег поступања, односно непоступања органа, односно службе у вези са учињеном повредом права грађана. Поступак пред Локалним омбудсманом је бесплатан за подносиоца притужбе.

Уколико желите да поднесе притужбу путем сајта, потребно је да се прво региструјете кликом на линк „РЕГИСТРАЦИЈА“. Уколико већ имате отворен налог потребно је да се улогујете кликом на линк „ПРИЈАВА“. Уколико имате отворен налог, али сте заборавили лозинку, након клика на линк „ПРИЈАВА“ потребно је да кликнете и на линк „ЗАТРАЖИ НОВУ ЛОЗИНКУ“.